Konzultačné pracovisko Vranov nad Topľou

Adresa:
Ulica Dr. C. Daxnera 87
Vranov nad Topľou, 093 16
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
P.O.Box 32
066 01 Humenné

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

04.10.2022 (utorok)

18.10.2022 (utorok)

08.11.2022 (utorok)

22.11.2022 (utorok)

06.12.2022 (utorok)

20.12.2022 (utorok)

 

vždy v čase od 08:30 hod do 14:30 hod

 

V prípade potreby nás kontaktujte na tel. č.: 057 242 00 11, 0650 105 100, e-mail: info@centrumpravnejpomoci.sk

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.