Konzultačné pracovisko Vranov nad Topľou

Adresa:
Ulica Dr. C. Daxnera 87 Vranov nad Topľou, 093 16 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
P.O.Box 32
066 01 Humenné

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

16.01.2024 (utorok) / 30.01.2024 (utorok)

06.02.2024 (utorok) / 20.02.2024 (utorok)

05.03.2024 (utorok) / 19.03.2024 (utorok)

02.04.2024 (utorok) / 16.04.2024 (utorok)

07.05.2024 (utorok) / 21.05.2024 (utorok)

04.06.2024 (utorok) / 18.06.2024 (utorok)

02.07.2024 (utorok) / 16.07.2024 (utorok)

06.08.2024 (utorok) / 20.08.2024 (utorok)

03.09.2024 (utorok) / 17.09.2024 (utorok)

01.10.2024 (utorok) / 15.10.2024 (utorok)

05.11.2024 (utorok) / 19.11.2024 (utorok)

03.12.2024 (utorok) / 17.12.2024 (utorok)

vždy v čase od 08:30 hod do 14:30 hod

v budove Mestského úradu Vranov nad Topľou

 

V prípade potreby nás kontaktujte na tel. č.: 057 242 00 11, 0650 105 100, e-mail: info@centrumpravnejpomoci.sk

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.