Konzultačné pracovisko Vranov nad Topľou

Adresa:
Ulica Dr. C. Daxnera 87Vranov nad Topľou, 093 16Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
P.O.Box 32
066 01 Humenné

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

17.01.2023 (utorok) / 24.01.2023 (utorok)

07.02.2023 (utorok) / 21.02.2023 (utorok)

07.03.2023 (utorok) / 21.03.2023 (utorok)

04.04.2023 (utorok) / 18.04.2023 (utorok)

02.05.2023 (utorok) / 16.05.2023 (utorok)

06.06.2023 (utorok) / 20.06.2023 (utorok)

04.07.2023 (utorok) / 18.07.2023 (utorok)

01.08.2023 (utorok) / 15.08.2023 (utorok)

05.09.2023 (utorok) / 19.09.2023 (utorok)

03.10.2023 (utorok) / 17.10.2023 (utorok)

07.11.2023 (utorok) / 21.11.2023 (utorok)

05.12.2023 (utorok) / 19.12.2023 (utorok)

vždy v čase od 08:30 hod do 14:30 hod

v budove Mestského úradu Vranov nad Topľou

 

V prípade potreby nás kontaktujte na tel. č.: 057 242 00 11, 0650 105 100, e-mail: info@centrumpravnejpomoci.sk

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.