Konzultačné pracovisko Žarnovica

Mestská knižnica Žarnovica, prízemie

Adresa:
Dolná ulica 25 Žarnovica, 96681 Slovensko

Korešpondenčná adresa:

Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom

SNP 613/124, P.O.BOX 4
965 01 Žiar nad Hronom

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

19.07.2024 (piatok) od 7:30 do 12:00 hod.

02.08.2024 (piatok) od 7:30 do 12:00 hod.

16.08.2024 (piatok) od 7:30 do 12:00 hod.

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.