Referát správy pohľadávok

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Medvedzie 132 P.O. BOX 41, Tvrdošín, 027 44 Slovensko

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.