Konzultačné pracovisko Svit

Konzultačné pracovisko je v budove Mestského úradu vo Svite

Adresa:
Hviezdoslavova 32 Svit, 82106 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Liptovský Mikuláš
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

Prvý štvrtok v mesiaci

V čase od 09:00-14:00

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.