Konzultačné pracovisko Hriňová

Konzultačne pracoviska sa nachádza v turisticko-informačnom centre Hriňová

Adresa:
1605 Hriňová, 962 05 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 30
P.O.BOX 100
974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú: každý štvrtok v nepárnom týždni

04.07.2024 (štvrtok) - v čase od 8:00 do 13:00

18.07.2024 (štvrtok) - v čase od 8:00 do 13:00

01.08.2024 (štvrtok) - v čase od 8:00 do 13:00

15.08.2024 (štvrtok) - v čase od 8:00 do 13:00

12.09.2024 (štvrtok) - v čase od 8:00 do 13:00

26.09.2024 (štvrtok) - v čase od 8:00 do 13:00

10.10.2024 (štvrtok) - v čase od 8:00 do 13:00

24.10.2024 (štvrtok) - v čase od 8:00 do 13:00

07.11.2024 (štvrtok) - v čase od 8:00 do 13:00

21.11.2024 (štvrtok) - v čase od 8:00 do 13:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.