Konzultačné pracovisko Brezno

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie generála Štefánika 1 Brezno, 97701 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 30
P.O.Box 100
974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú: 

05.04.2024 (piatok) v čase od 8:00 do 13:00

12.04.2024 (piatok) v čase od 8:00 do 13:00

19.04.2024 (piatok) v čase od 8:00 do 13:00

26.04.2024 (piatok) v čase od 8:00 do 13:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.