Konzultačné pracovisko Brezno

Centrum právnej pomoci

Konzultačné pracovisko sa nachádza v budove mestského domu kultúry

Adresa:
Švermova 1027/7
Brezno, 97701
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 30
P.O.Box 100
974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú: 

01.07.2022 (piatok) v čase od 8:00 do 14:00

15.07.2022 (piatok) v čase od 9:00 do 14:00

29.07.2022 (piatok) v čase od 8:00 do 14:00

12.08.2022 (piatok) v čase od 8:00 do 14:00

26.08.2022 (piatok) v čase od 8:00 do 14:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.