Konzultačné pracovisko Veľký Krtíš

Centrum právnej pomoci

Okresný úrad Veľký Krtíš, prízemie č.d. 29

Adresa:
Námestie A.H. Škultétyho 11 Veľký Krtíš, 99001 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 30
P.O.BOX 100
974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

02.04.2024 (utorok) - v čase od 8:30 do 13:30

16.04.2024 (utorok) - v čase od 8:30 do 13:30

30.04.2024 (utorok) - v čase od 8:30 do 13:30

14.05.2024 (utorok) - v čase od 8:30 do 13:30

28.05.2024 (utorok) - v čase od 8:30 do 13:30

11.06.2024 (utorok) - v čase od 8:30 do 13:30

25.06.2024 (utorok) - v čase od 8:30 do 13:30

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.