Законодавство

 • Акт № 544/2010 зб. про субсидії, які знаходяться у віданні Міністерства праці, соціальних питань та сім'ї Словацької Республіки.

 

 • Постанова Уряду Словацької Республіки №. 131/2022 зб. від 12 квітня 2022 року про деякі заходи у сфері субсидій, що входять до компетенції Міністерства праці, соціальних справ та сім’ї Словацької Республіки під час надзвичайної ситуації, оголошеного надзвичайного стану у зв’язку з масовим напливом іноземців на територію Словацької Республіки внаслідок збройного конфлікту на території України.

 

 • Постанова Уряду Словацької Республіки №. 416/2022 зб. від 30 листопада 2022 р., що доповнює Постанову Уряду Словацької Республіки № 131/2022 зб. про певні заходи у сфері субсидій, що входять до компетенції Міністерства праці, соціальних справ та сім’ї Словацької Республіки під час надзвичайного стану, оголошеного у зв’язку з масовим напливом іноземців на територію Словацької Республіки, спричинених збройним конфліктом на території України, зі змінами.

 

Урядова постанова № 131/2022 зб.

 • встановлює певні заходи у сфері субсидій, які належать до компетенції Міністерства праці, соціальних питань та сім’ї Словацької Республіки (далі – «Міністерство»).
 • відповідно до положення під особою, яка має особливий захист, розуміється фізична особа:
 • яким надається тимчасовий притулок у зв'язку з кризовою ситуацією,
 • яка у зв’язку з кризовою ситуацією є заявником про надання притулку чи додаткового захисту, а надання тимчасового притулку припинилося через заяву про надання притулку чи надання додаткового захисту.
 • які отримали тимчасове проживання і з цієї причини надання тимчасового притулку припинилося.

Повторне надання субсидії на забезпечення гуманітарної допомоги особі з тяжкою інвалідністю

 • субсидія на підтримку гуманітарної допомоги може бути надана у кризовий період заявнику, який є особою з особливим захистом, у розмірі:
 • a) 300 євро на місяць, якщо результатом оцінки є ступінь тяжкості інвалідності заявника від 40 до 59%,
 • b) 508 євро на місяць, якщо в результаті оцінки ступінь тяжкості інвалідності заявника становить 60% або більше
 • оцінка ступеня тяжкості інвалідності проводиться згідно з додатком
 • для особи зі ступенем тяжкості інвалідності
 • від 40 до 59% вважають особу, якій під час кризової ситуації міжнародна організація надала підтримку особам з важкими формами інвалідності згідно з міжнародним договором, яким зобов’язана Словацька Республіка, у розмірі 300 євро на місяць,
 • 60% або більше вважається особою, для якої міжнародна організація надала підтримку особам з серйозними обмеженими можливостями згідно з міжнародним договором, яким зобов'язана Словацька Республіка, у розмірі 508 євро на місяць.

 

 • Oцінка ступеня тяжкості інвалідності не проводиться за додатком
 • субсидія не може бути надана заявнику:
 • кому надається соціальна послуга (житло підтриманого проживання)
 • хто не перебуває в Словацькій Республіці

 

 • Cубсидія надається на весь календарний місяць, навіть якщо умови виконуються лише на частину календарного місяця

Перелік дій для визначення ступеня тяжкості інвалідності Бали 1 Тривале стояння, наприклад 30 хвилин (для дітей, наприклад, переміщення по квартирі) 2 Виконання домашніх обов’язків (для дітей, розуміння та засвоєння базових інструкцій) 3 Навчитися чогось нового, наприклад, як дістатися до нового місця (у дітей здатність вивчати нове) 4 Наскільки важко вам було брати участь у громадських заходах (наприклад, у святкуваннях, релігійних, шкільних або на природі) дозвілля) так само, як і інші 5 Як емоційно впливає на ваше здоров’я 6 Зосередьтеся на діяльності протягом десяти хвилин (для дітей, можливість грати) 7 Пройдіть більшу відстань (відповідно до віку) 8 Вимийте все тіло (для дітей , частина тіла, наприклад, руки, відповідно до віку) 9 Одягатися (відповідно до віку) 10 Спілкуватися з людьми (розуміти та спілкуватися зрозуміло) 11 Підтримувати дружбу (ладити з людьми, реагувати відповідно) 12 Ваша щоденна робота/навчання ( наприклад, виконання обов’язків, терміни, присутність ) Загальна кількість балів для важкої інвалідності ПРИМІТКА: 1. Здібності людини оцінюють у порівнянні з особою без інвалідності того ж віку. 2. Під час присвоєння балів призначаються наступні номери відповідей: 0 = відсутність труднощів 1 = легкі труднощі 2 = середні труднощі 3 = серйозні труднощі 4 = надзвичайні труднощі або нездатність 3. Ступінь тяжкості інвалідності визначається як співвідношення сума балів і число 48, виражене у відсотках, округлене до цілих чисел.

 

Перелік заходів з метою визначення ступеня тяжкості інвалідності

 

 

Підрахунок

1

Стояти довго, наприклад 30 хвилин

(для дітей, наприклад, пересування по квартирі)

 

2

Займіться домашніми обов'язками

(для дітей, розуміння та засвоєння основних інструкцій)

 

3

Дізнатися щось нове, наприклад, як дістатися до нового місця

(у дітей здатність до пізнання нового)

 

4

Які труднощі виникли під час участі в громадських заходах (напр.

урочистості, релігійні, шкільні або дозвілля на природі)

так само, як і інші

 

5

Наскільки стан вашого здоров'я впливає на вас емоційно

 

6

Сконцентруйтеся на активності протягом десяти хвилин

(у дітей здатність до гри)

 

7

Пройдіть більшу відстань (відповідно до віку)

 

8

Вимийте все тіло

(для дітей частина тіла, наприклад руки, відповідно до віку)

 

9

Одягнись (відповідає віку)

 

10

Спілкуйтеся з людьми (розумійте та чітко спілкуйтеся)

 

11

Підтримувати дружні стосунки (розмовляти з людьми, правильно реагувати)

 

12

Ваша щоденна робота/навчання (наприклад, виконання обов’язків, дедлайни, відвідуваність)

 

 

Всього балів

 

 

Показник важкої втрати працездатності

 

ПРИМІТКА:

        1. Дієздатність людини оцінюється в порівнянні з особою без медичної довідки

             інваліди того ж віку.

        2. При нарахуванні балів присвоюються наступні номери відповідей:

0 = Немає труднощів

1 = Середня складність

2 = Середня складність

3 = Серйозні труднощі

4 = Надзвичайні труднощі або неспроможність

3. Ступінь тяжкості втрати працездатності визначається як співвідношення суми балів і числа

48, виражене у відсотках, округлене до цілих чисел.

Повторне надання субсидії на забезпечення гуманітарної допомоги особі з тяжкою інвалідністю

 • письмова заява про призначення субсидії подається до УПСВаР, на території якого проживає заявник. До заяви додається доказ того, що заявник є особою, яка має особливий захист.
 • враховуються умови, що заявник має врегульовані фінансові відносини з державним бюджетом, не підлягає примусовому виконанню та не має зареєстрованої заборгованості зі сплати внесків соціального страхування та лікарняна страхова компанія не реєструє до нього прострочені вимоги, встановлені спеціальним нормативним актом. виконано для призначення субсидії, якщо не доведено інше. Якщо буде доведено, що заявник не виконав жодної з умов згідно з першим реченням, виплачена субсидія повертається.
 • ÚPSVaR (Управління праці, соціальних питань та сім'ї)
 • оцінює заявку на грант,
 • погоджує надання цієї субсидії та її розмір,
 • оцінює ступінь тяжкості інвалідності
 • визначає ступінь тяжкості інвалідності,
 • може досліджувати соціальні обставини заявника та перевіряти правдивість заяв заявника у заяві на субсидію,
 • письмово повідомляє заявника про погодження чи непогодження субсидії та її розмір.
 • виплачувати субсидію по можливості:
 • готівкою
 • безготівковим переказом на рахунок заявника в банку або у відділенні іноземного банку, що знаходиться на території Словацької Республіки.
 • Фізична особа, якій призначено субсидію, протягом восьми днів повідомляє УПСВаР про зміну фактів, що є вирішальними для призначення субсидії.
 • Фізична особа повертає грант, який був наданий помилково. Право на повернення безпідставно наданої субсидії втрачається через три роки з дати виявлення УПСВаР цього факту, але не пізніше десяти років з останнього дня календарного місяця, за який надавалася субсидія згідно з п.1.
 • Заявник не має законного права на призначення субсидії.

 

Субвенція на підтримку виховання харчових звичок у дітей

можна забезпечити дитину, яка відвідує дитячий сад або початкову школу, і

 • є особою з особливим захистом і проживає в домогосподарстві, дохід якого за календарний місяць, що передує календарному місяцю, в якому подано заяву про призначення субсидії, не перевищує прожиткового мінімуму, або
 • є особою, яка має особливий захист та сума доходу домогосподарства особи, яка призначена опікуном дитини, та доходу цієї дитини за календарний місяць, що передує календарному місяцю, в якому подано звернення за призначенням субсидії. Подано не більше розміру прожиткового мінімуму.
 • законний представник якого є особою з особливим захистом та проживає в домогосподарстві, дохід якого за календарний місяць, що передує календарному місяцю звернення за призначенням субсидії, становить не більше розміру прожиткового мінімуму.
 • Розмір субсидії становить 1,30 євро за кожен день, коли дитина була в школі та обідала, і подається заявка безпосередньо в школі/дитсадку.

 

Субвенція на підтримку навчання для виконання дитиною шкільних обов'язків

також може бути надано для дитини, яка відвідує останній рік освітньої програми відділу освіти дитячого садка або початкової школи,

 • є особою з особливим захистом і проживає в домогосподарстві, дохід якого за календарний місяць, що передує календарному місяцю, в якому подано заяву про призначення субсидії, не перевищує прожиткового мінімуму,
 • є особою, яка має особливий захист та сума доходу домогосподарства особи, яка призначена опікуном дитини, та доходу цієї дитини за календарний місяць, що передує календарному місяцю, в якому подано звернення за призначенням субсидії. Подано не більше розміру прожиткового мінімуму.
 • законний представник якого є особою з особливим захистом та проживає в домогосподарстві, дохід якого за календарний місяць, що передує календарному місяцю подання заяви про призначення субсидії, становить не більше розміру прожиткового мінімуму.

 

Звернення про повторне призначення субвенції на забезпечення гуманітарної допомоги особі з тяжкою інвалідністю 

 

Грошові внески для компенсації важкої втрати працездатності

 • Акт № 447/2008 зб. про грошові внески на компенсацію тяжкої втрати працездатності та про внесення змін до деяких законів у чинній редакції
 • Застосовується до іноземців, які отримали притулок або отримали додатковий захист (§ 3 абзац 1 буква a) пункт 3c. і 3d. закону)
 • Не стосується шукачів притулку, заявників на тимчасовий притулок або осіб, яким надано тимчасовий притулок (експатріанти)
 • окрім одноразових та повторних грошових внесків, закон також регулює видачу карток ŤZP та дозволів на паркування ŤZP
 • Особи, яким надано тимчасовий притулок, не мають права на видачу листка непрацездатності, який використовується для отримання знижок та пільг (наприклад, у транспорті, культурі, місцевих податках). Розмір знижок і пільг визначається відповідними курортами або конкретними постачальниками послуг.
 • Особи, яким надано тимчасовий притулок, не мають права на паркувальний квиток.

 

Допомога по догляду за дитиною 

 • Допомога по догляду призначається тому з батьків, хто здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку або дитиною віком до шести років із тривалим тяжким станом здоров’я (і заявник, і дитина мають бути особами з особливим захистoм), а заявник працює за наймом.
 • Внесок становить:
 • оплата догляду за дитиною, узгоджена між вихователем та уповноваженою особою, у максимальному розмірі 280 євро,
 • оплата за погодженням між вихователем та уповноваженою особою, якщо догляд за дитиною здійснюється вихователем на підставі торгової ліцензії або у формі догляду за дитиною в дитячій групі в розмірі не більше 160 євро,
 • максимум 80 євро, якщо догляд за дитиною надає постачальник, який є дитячим садком, що входить до мережі шкіл і шкільних закладів Словацької Республіки, заснованої муніципалітетом або місцевим органом державної адміністрації в галузі освіти, або визначені щомісячні надбавки
 • 41,10 євро, якщо догляд за дитиною здійснює інша фізична особа (наприклад, бабуся, дідусь) і батьківська допомога не виплачується їй або тому з батьків, який займається оплачуваною діяльністю і не піклується про дитину.
 • Заява подається до місцевого відповідного ÚPSVaR, який виносить рішення відповідно до адміністративної процедури. Згодом допомога виплачується не пізніше кінця календарного місяця, наступного за календарним місяцем, у якому особа, яка має право, виконала умови для отримання права на допомогу (це відрізняється від інших видів допомоги).

Карти допомоги: