Centrum právnej pomoci (ďalej len „Centrum“) v rámci realizácie národného projektu „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“ zriadilo v poradí už 12. konzultačné pracovisko, tentoraz v meste Stará Ľubovňa. Napĺňajúc ideu priblíženia sa ku klientom Centrum poskytuje svoje služby aktuálne v 15 kanceláriách a v 28 konzultačných pracoviskách po celom Slovensku.

Konzultačné pracovisko v Starej Ľubovni je organizačne začlenené pod kanceláriu Centra v Prešove. Nájdete ho v budove okresného súdu na ul. 17. novembra č. 30, miestnosť č. 28. Právna rada formou predbežnej konzultácie sa štandardne poskytuje v trvaní 60 minút. Predbežné konzultácie vo veci osobného bankrotu sa zo zákona poskytujú bezplatne, predbežné konzultácie v oblastiach civilného práva sú spoplatnené sumou 4,50 Eur. Na konzultáciu je sa potrebné vopred objednať na tel. č. 0650 105100 (Call centrum) resp. osobne priamo v kancelárii Centra v Prešove.

Prvý konzultačný deň v mesiaci august 2019 je naplánovaný na 20.08.2019 (utorok) v čase od 10,00 hod. do 14,30 hod.. Na termín konzultácie je sa potrebné objednať do 14.08.2019.

Konzultačné pracovisko bude poskytovať svoje služby max. dvakrát v mesiaci. Presné informácie o ďalších termínoch konzultácií sa dozviete na webe www.centrumpravnejpomoci.sk v časti „Kde a kedy nás nájdete“.

Tešíme sa na Vás.