Podávanie návrhov na osobný bankrot bolo po odstránení prekážok obnovené.

Pôvodné znenie: 

Centrum právnej pomoci oznamuje, že pre pretrvávajúce technické problémy spojené s prechodom na Centrálny ekonomický systém dočasne pozastavilo podávanie návrhov na tzv. osobný bankrot.

Po odstránení prekážok, ktoré očakávame v krátkom čase, bude podávanie návrhov znovu obnovené.

Centrum sa ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti.