Hľadáte si prácu, ktorá má zmysel v Bratislave či v Tvrdošíne?

Hľadáme právničku alebo právnika do našich kancelárii v Tvrdošíne a v Bratislave. Pracovať budete v dynamickom a mladom tíme a vaša práca bude mať zmysel. 

Vašou náplňou práce, ak sa rozhodnete pracovať na pozícii právnika/právničky kancelárie v Bratislave (mzda od 1 300 €), môže byť:

 • poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci
 • poskytovanie právnej pomoci v súlade so zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci
 • príprava návrhov rozhodnutí
 • zastupovanie klientov pri súdnom riešení sporov
 • agenda súvisiaca so zákonom č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa a týkajú sa rozhodovacej činnosti centra o nároku na právnu pomoc

Ak sa rozhodnete pracovať ako právnik/právnička kancelárie v Tvrdošíne (mzda od 1 072 €), vašou náplňou práce môže byť:

 • poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci
 • poskytovanie právnej pomoci v súlade so zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci
 • príprava návrhov rozhodnutí
 • zastupovanie klientov pri súdnom riešení sporov
 • agenda súvisiaca so zákonom č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa a týkajú sa rozhodovacej činnosti centra o nároku na právnu pomoc

Naše požiadavky, výberové kritériá a spôsob prihlásenia sa do výberového konania nájdete v popise pracovných ponúk.

Termín na zaslanie žiadosti spolu so všetkými prílohami pre všetky pozície je 30. marca 2023. Predpokladaný termín výberového konania je 5. apríla 2023 a predpokladaný dátum nástupu do pracovného pomeru je pri oboch pozíciách 15. apríla 2023.

Viac informácií ako aj spôsob prihlásenia sa do výberoveho konania nájdete v popise pracovných ponúk. 

 Call to action