Hľadáte si prácu, ktorá má zmysel v Liptovskom Mikuláši?

Hľadáme právničku alebo právnika do našej kancelárie v Liptovskom Mikuláši. 

Vašou náplňou práce, ak sa rozhodnete pracovať na pozícii právnika/právničky kancelárie v Bratislave (mzda od 1 072 €), môže byť:

  • poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci
  • poskytovanie právnej pomoci v súlade so zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci
  • príprava návrhov rozhodnutí
  • zastupovanie klientov pri súdnom riešení sporov
  • agenda súvisiaca so zákonom č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
  • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa a týkajú sa rozhodovacej činnosti centra o nároku na právnu pomoc

Naše požiadavky, výberové kritériá a spôsob prihlásenia sa do výberového konania nájdete v popise pracovných ponúk.

Termín na zaslanie žiadosti spolu so všetkými prílohami je 13. apríla 2023. Predpokladaný termín výberového konania je 19. apríla 2023 a predpokladaný dátum nástupu do pracovného pomeru je 1. mája 2023.

Viac informácií ako aj spôsob prihlásenia sa do výberoveho konania nájdete v popise pracovných ponúk. 

 Call to action

P.S.: do konca marca hľadáme aj právnika/právničku v Tvrdošíne a v Bratislave.