Hľadáte si prácu, ktorá má zmysel v v Tvrdošíne?

Ponúkame Vám prácu v štátnej organizácii, ktorej poslaním je zabezpečovanie právnej pomoci pre ľudí v materiálnej núdzi. V rámci toho sa budete podieľať na poskytovaní predbežných konzultácií klientom a klientkam Centra, budete spracúvať žiadosti o právnu pomoc v civilných veciach a v agende osobného bankrotu, komunikovať s advokátmi a advokátkami, podieľať sa na riešení agendy správy pohľadávok štátu ale aj na pomoci ľuďom z Ukrajiny. Pracovná pozícia je vhodná pre človeka, ktorý chce získať široký rozhľad a prax v rôznych oblastiach práva v rámci pôsobnosti Centra a ktorý prácu v Centre vníma aj prostredníctvom sociálneho aspektu a pomoci ľuďom v materiálnej núdzi. Pozícia je vhodná aj pre absolventa/ku VŠ, ktorý/á chce po skončení štúdia VŠ získať právny rozhľad a skúsenosti s realizáciou práva v rôznych oblastiach.

Hľadáme právničku alebo právnika do našej kancelárie v Tvrdošíne. Pracovať budete v dynamickom a mladom tíme a vaša práca bude mať zmysel. Prihláste sa ešte dnes. Termín na zaslanie žiadosti je už 18. mája 2023.

Ak sa rozhodnete pracovať ako právnik/právnička kancelárie v Tvrdošíne (mzda od 1 072 €), vašou náplňou práce môže byť:

 • poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci
 • poskytovanie právnej pomoci v súlade so zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci
 • príprava návrhov rozhodnutí
 • zastupovanie klientov pri súdnom riešení sporov
 • agenda súvisiaca so zákonom č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa a týkajú sa rozhodovacej činnosti centra o nároku na právnu pomoc

Zamestnanecké výhody:

 • osobný príplatok, odmeny, príspevok do DDS
 • pružný pracovný čas
 • 4 dni sick day
 • príspevok na stravovanie
 • služobný notebook

Naše požiadavky, výberové kritériá a spôsob prihlásenia sa do výberového konania nájdete v popise pracovných ponúk.

Termín na zaslanie žiadosti spolu so všetkými prílohami je 18. mája 2023. Predpokladaný termín výberového konania je 25. mája 2023 a predpokladaný dátum nástupu do pracovného pomeru je pri oboch pozíciách 1. júna 2023.

Viac informácií ako aj spôsob prihlásenia sa do výberoveho konania nájdete v popise pracovných ponúk. 

 Call to action