Vážení klienti, 
dovoľujeme si Vás informovať, že Centrum právnej pomoci bude pre verejnosť otvorené  od 01.06.2020 v riadnom režime.

 

PONDELOK a STREDA – Konzultácie 

Odporúčame klientom, aby sa na konzultácie vopred objednali  osobne, na tel. č. 0650 105 100 alebo prostredníctvom Rezervačného systému na web stránke Centra.

UTOROK a ŠTVRTOK – Preberanie a kontrola žiadostí

Na odovzdanie a kontrolu žiadostí sa nie je potrebné objednať.

Podateľňa je otvorená v bežnom režime (okrem piatka).

 

Žiadame klientov, aby pri každom osobnom kontakte:

-dodržiavali hygienické opatrenia (nosenie rúška a ochranných rukavíc alebo dezinfekcia rúk), 
- v priestoroch Centra právnej pomoci sa zdržiavali iba po nevyhnutý čas, 
- dodržiavali odstup 2 metre a riadili sa pokynmi zamestnancov.

Upozorňujeme klientov, že pri dôvodných pochybnostiach o zdravotnom stave klienta si Centrum právnej pomoci vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie takéhoto klienta.


Ďakujeme za pochopenie!