Od 1.9.2020 je k vám Centrum právnej pomoci opäť bližšie prostredníctvom otvorenia nového konzultačného pracoviska v Novej Bani, ktoré patrí do pôsobnosti kancelárie v Žiari nad Hronom.

Prvá konzultácia bude už 4.9.2020 v budove Mestského úradu, Námestie slobody 1/1.

Konzultácie budú každý druhý piatok v čase od 8:00 do 13:00. Na konzultácie sa môžete objednávať osobne, na tel. č. 0650 105 100 alebo prostredníctvom rezervačného systému na web stránke Centra.