Vyhlasujeme výberové konanie na obsadenie miesta referenta/referentky pre správu a vymáhanie pohľadávok


Pridajte sa do tímu Centra právnej pomoci a staňte sa dôležitou súčasťou nášho tímu. Poslaním Centra právnej pomoci je zabezpečovanie právnej pomoci pre ľudí v materiálnej núdzi.

Čo robí referent/referentka pre správu a vymáhanie pohľadávok?

 • vedenie a spracovanie  neuhradených pohľadávok súvisiacich s agendou osobného bankrotu,
 • kontrola pohľadávok (splátok osobného bankrotu) po lehote splatnosti,
 • komunikácia s dlžníkmi a spracovanie evidencie komunikácie,
 • komunikácia so Slovenskou konsolidačnou a.s.,
 • príprava výstupov a ostatnej dokumentácie k správe pohľadávok,
 • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa.

Čo vám ponúkame?

 • odmeny, príspevok do DDS
 • pružný pracovný čas
 • 4 dni sick day
 • príspevok na stravovanie
 • služobný notebook

Ponúkaný plat: od 1 100 €

Naše požiadavky, výberové kritériá a spôsob prihlásenia sa do výberového konania nájdete v popise pracovných ponúk.

Termín na zaslanie žiadosti na vyber@centrumpravnejpomoci.sk spolu so všetkými prílohami je 15. apríla 2024. Predpokladaný termín výberového konania je v 17. týždni roka 2024.

Viac informácií ako aj spôsob prihlásenia sa do výberoveho konania nájdete v popise pracovných ponúk. 

 Call to action