Hľadáte si prácu ktorá má zmysel v Bratislave?

Hľadáme Metodika/Metodičku na naše ústredie v Bratislave. Rozmýšľate nad tým, čo bude vašou náplňou práce? 

 • zodpovedá za prípravu a realizáciu komunikačno-marketingových kampaní s využitím všetkých komunikačných nástrojov,
 • zodpovedá za pravidelnú aktualizáciu elektronických komunikačných nástrojov Centra – web, Facebook, Instagram, LinkedIn vrátane tvorby textov,
 • spolupracuje na organizácii a zabezpečení všetkých foriem informačných stretnutí s klientami Centra a zástupcami tretích strán,
 • realizuje aktivity projektov financovaných z európskych zdrojov,
 • participuje na príprave monitorovacích prác,
 • spolupracuje na realizácii verejných obstarávaní tovarov a služieb,
 • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa.

Čo vám ponúkame?

 • odmeny, príspevok do DDS
 • pružný pracovný čas
 • 4 dni sick day
 • príspevok na stravovanie
 • služobný notebook

Ponúkaný plat: od 1 400 €

Naše požiadavky, výberové kritériá a spôsob prihlásenia sa do výberového konania nájdete v popise pracovných ponúk.

Termín na zaslanie žiadosti na vyber@centrumpravnejpomoci.sk spolu so všetkými prílohami je 24. apríla 2024. Predpokladaný termín výberového konania je v 19. týždni. Tešíme sa na vaše životopisy.

Viac informácií ako aj spôsob prihlásenia sa do výberoveho konania nájdete v popise pracovných ponúk. 

 Call to action