Od 1.9.2020 otvárame aj nové konzultačné pracovisko v meste Šaľa, patriace do pôsobnosti kancelárie Nitra. 

Naše služby budeme poskytovať na Mestskom úrade (Námestie Sv. Trojice 7), posledný štvrtok v mesiaci v čase od 8:30 do 14:30.

Na konzultácie sa môžete objednávať osobne, na tel. č. 0650 105 100 alebo prostredníctvom rezervačného systému na web stránke Centra.