Centrum právnej pomoci má novú „kontaktnú linku“:  0650 105 100.

Vďaka automatizovanému systému hlásky sa ľudia jednoducho spoja s kanceláriou, ktorú práve potrebujú. Linka slúži aj advokátom, ktorí s Centrom právnej pomoci spolupracujú.

Nová kontaktná linka posúva služby Centra právnej pomoci opäť bližšie k ľuďom. Ak potrebujete právnu pomoc, nemusíte už prechádzať rôzne adresáre, hľadať kontakt na konkrétnu kanceláriu podľa bydliska. Stačí vám už len jedno číslo – 0650 105 100. Ďalej vás už naviguje automatizovaný systém hlásky, prostredníctvom ktorého sa jednoducho spojíte s kanceláriou, ktorú potrebujete.

Táto linka slúži zároveň aj advokátom, ktorí s Centrom právnej pomoci spolupracujú, aby mohli byť priamo spojení s právnym odborom, alebo s príslušnou kanceláriou, s ktorými najčastejšie komunikujú.

Kontaktná linka 0650 105 100 funguje od 1. Septembra 2017, jej prevádzkovateľom je Centrum právnej pomoci – www.centrumpravnejpomoci.sk.

*Cena volania je účtovaná ako cena miestneho hovoru, v prípade telefonátu z mobilu je hovor spoplatnený podľa príslušného cenníka operátora.