Vážení klienti,

vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu bude Centrum právnej pomoci fungovať v zmysle Uznesenia vlády SR č. 160/2021 v obmedzenom režime a teda fungovanie Centra minimálne do 09.04.2021 bude nasledovné:

 •  Menia sa úradné hodiny podateľne, ktoré budú:
  • pondelok:       8:00 - 12:00
  • utorok:            8:00 - 12:00
  • streda:            13:00 - 16:00
  • štvrtok:           8:00 - 12:00
  • piatok:            nestránkový deň

 

 • Podateľňa bude fungovať iba za účelom odovzdania a prebratia žiadostí. Kontrola žiadostí a ani iné úkony sa realizovať nebudú. Ak môžete, využite prednostne služby pošty alebo posielajte žiadosti elektronicky cez slovensko.sk

 

 • Konzultácie, ktoré boli do 19.03.2021 naplánované v konzultačných pracoviskách sa rušia a nebudú sa konať.

 

 • Konzultácie budú poskytované iba pre vopred objednaných klientov cez tel. č. 0650 105 100

 

 • Konzultovať sa budú len nevyhnutné a odôvodnené prípady (napr. hrozba zmeškania lehoty)

 

 

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste v nasledujúcich dňoch zvážili návštevu Centra právnej pomoci. Prosíme Vás dbajte na to, aby sa čo najviac znížila mobilita ľudí a do Centra príďte iba v nevyhnutných prípadoch s predchádzajúcim objednaním sa na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

 

Vstup do priestorov Centra je povolený v zmysle Uznesenia iba v nevyhnutných prípadoch na vykonanie úkonov, ktoré sa inak vykonať nedajú. V zmysle aktuálnych predpisov je potrebné vstupovať do priestorov Centra v respirátoroch minimálne FFP2 a je potrebné sa preukázať negatívnym testom na ochoroenie koronavírus nie starším ako 7 dní (okrem výnimiek uvedených v príslušných predpisoch).

 

Ďakujeme Vám za pochopenie.