Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme otvorili dve nové konzultačné pracoviská.

 

Aktuálne od 08.02.2020 otvárame konzultačné pracovisko Dolný Kubín, ktoré patrí pod kanceláriu Tvrdošín. Sídlo konzultačného pracoviska je v budove Denného centra, na ulici Obrancov mieru 1769/2, 026 01 Dolný Kubín.

Konzultačné dni budú: 1 x mesačne posledný štvrtok v príslušnom kalendárnom mesiaci v čase od 8:30 do 14:30 hod.

 

Aktuálne od 08.02.2020 otvárame konzultačné pracovisko Snina, ktoré patrí pod kanceláriu Humenné. Sídlo konzultačného pracoviska je v budove Mestského úradu v Snine, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina.

Konzultačné dni budú : 1 x mesačne tretí štvrtok v príslušnom kalendárnom mesiaci v čase od 8:30 do 15:00 hod.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu.