Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc 15.3.2021 je vstup do priestorov Centra možný len s respirátorom FFP2 v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 111 zverejnenej vo Vestníku Vlády SR čiastka 46/2021 a samozrejme aj negatívny test.

Uvedené povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú uvedené medzi výnimkami vo vyhláškach ÚVZ SR.

Celé znenie Vyhlášky je dostupné na tomto odkaze: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_46_2021.pdf

 

Ďakujeme za pochopenie.