Asi pred dvoma týždňami bol náš kolega JUDr. Juraj Žemba, právnik z kancelárie CPP Banská Bystrica, oslovený veľmi dobrým kamarátom Matúšom Štulajterom pedagogicky pôsobiacim na Fakulte politológie a medzinárodných vzťahov UMB, či by ako človek z praxe nepripravil prednášku z rodinného a dedičského práva pre študentov prvého ročníka.
Podobné aktivity sú vášňou mnohých našich kolegov, pre ktorých je práca zároveň koníčkom, a z toho dôvodu nemohol ani Juraj odmietnuť a v príjemnej atmosfére podporenej plodnou diskusiou bola táto prednáška včera zrealizovaná.
Spoločne zdieľame názor doktora Žembu a myslíme, že Centrum právnej pomoci bolo reprezentované dôstojne. Pán kolega, patrí vám za to veľké ĎAKUJEME.