Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás upovedomiť ohľadom aktuálne platných opatrení prijatých Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR.

Počnúc 19.4.2021 je naďalej možný vstup do priestorov Centra právnej pomoci s antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 7 dní, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19, potvrdením o očkovaní alebo iným relevantným dokladom.

V zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 187/2021 V. v. zo dňa 16. apríla 2021 sú zamestnanci Centra oprávnení vyzvať Vás na preukázanie sa niektorej z uvedených skutočností na základe vyhlášky a v prípade, ak nepatríte do skupiny osôb, ktoré sú vo výnimkách alebo sa nepreukážete relevantným dokladom, môže Vám byť odopretý vstup do priestorov Centra.

Dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné dodržiavanie opatrení a pri vstupe do priestorov Centra mať nasadený respirátor FFP2. Chránite tým nie len seba, ale aj zamestnancov Centra.

Pokiaľ máte záujem o konzultáciu, poprosíme Vás vopred sa objednať na tel. č. 0650 105 100 alebo na tomto odkaze. Kancelárie Centra navštevujte len v nevyhnutných prípadoch.

 

Ďakujeme za pochopenie.