UPOZORNENIE!


Vážení klienti, 
dovoľujeme si Vás informovať, že Centrum právnej pomoci bude z dôvodu uvoľňovania preventívno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu (COVID-19) 

pre verejnosť otvorené v obmedzenom režime
od 27.04.2020 až do odvolania

Centrum právnej pomoci bude v obmedzenom režime poskytovať konzultácie ako aj kontrolovať a preberať žiadosti. V rámci otvorenia Centra právnej pomoci pre verejnosť v obmedzenom režime je potrebné vopred sa objednať na konkrétny deň a hodinu na tel. č. 

0650 105 100

Objednávať sa je možné iba po jednom. Žiadame klientov, aby pri každom osobnom kontakte dodržiavali hygienické opatrenia, ktorými sú nosenie rúška a ochranných rukavíc alebo dezinfekcia rúk.
Upozorňujeme klientov, že pri dôvodných pochybnostiach o zdravotnom stave klienta si Centrum právnej pomoci vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie takéhoto klienta.

Splácanie pôžičiek počas mimoriadnej situácie 
Dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu Vládou Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom, Centrum právnej pomoci nebude vyvodzovať dôsledky za splátky, ktoré nebudú uhradené riadne a včas. 

Neuhradenie splátok Centru riadne a včas sa počas tejto mimoriadnej situácie nepovažuje za konanie, ktoré by mohlo byť považované za nepoctivý zámer. Celková splatnosť však zostáva nezmenená. To znamená, že ak v tomto období máte mať splatenú už celú pôžičku, tak je potrebné dodržať termíny splátok podľa Zmluvy o pôžičke a dohode o splátkach, aby nedošlo k omeškaniu v platbách a splatnosť bola zachovaná.

Ďakujeme za pochopenie!