Hľadáte si prácu, ktorá má zmysel?

Hľadáme právničku alebo právnika a pracovníka alebo pracovníčku prvého kontaktu do našej kancelárie v Bratislave. Termín na zaslanie žiadosti spolu so všetkými prílohami sa blíži.

Náplňou práce právničky/právnika bude poskytovanie individuálnych konzultácií a právnej pomoci v agende civilného práva a v agende osobného bankrotu. Budete pripravovať návrhy rozhodnutí, zastupovať klientov pri súdnom riešení sporov a odpovedať na ich otázky.

Náplňou práce pracovníka/pracovníčky prvého kontaktu bude hlavne spolupráca s právničkou/právnikom, príprava podkladov či vybavovanie korešpondencie. Budete komunikovať s našimi klientmi, odpovedať na ich otázky a poskytovať im konzultácie.

Vaša práca bude mať pridanú hodnotu a pomôžete klientom centra pri riešení právnych problémov.

V prípade, že sa chcete stať našou právničkou alebo právnikom, termín na predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania je už 27. 5. 2022.
Ak máte záujem o pozíciu pracovníka / pracovníčky prvého kontaktu, žiadosť môžete predložiť do 9. 6. 2022. 

 

Viac informácií nájdete v popise pracovnej ponuky.

 Call to action