Predstavujeme novú riaditeľku Centra právnej pomoci, JUDr. Zuzanu Števulovú, ktorá od 1. júna 2022 bude riadiť Centrum. 
Zuzana Števulová je právnička a ľudskoprávna aktivistika.

Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V minulosti pôsobila v občianskom združení Liga za ľudské práva, ktoré viac ako 10 rokov viedla. Pod jej vedením získala Liga za ľudské práva ocenenie Veľvyslanectva Spojených štátov amerických Human Rights Defender of the Year 2013, dve ceny Nadácie Orange, cenu Človeka v ohrození (2015) a poďakovanie Verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej za iniciatívu Bezpečie pre Afgancov (2021).

Počas pandémie covid-19 pomáhala Magistrátu hlavného mesta Bratislava s krízovým manažmentom v zariadeniach pre seniorov a s očkovacou kampaňou.

Zuzana dostala v roku 2016 cenu za statočnosť a osobné nasadenie pri ochrane práv ľudí na úteku a ľudí s migračnou skúsenosťou International Women of Courage Award z rúk amerického ministra zahraničných vecí Johna Kerryho ako vôbec prvá Slovenka.

Vo svojej činnosti sa špecializuje na témy ľudských práv, práv osôb s utečeneckou a migračnou skúsenosťou, inklúzie a rodovej rovnosti.

Zuzana Števulová-web.png
Foto: Kvet Nguyen (2022)