Radi riadíte IT projekty?
Viete, ako má vyzerať dobrý informačný systém?
Chcete nám s tým pomôcť? 

V Centre právnej pomoci pripravujeme nový informačný systém, ktorý výrazne uľahčí naše interné procesy, ale aj umožní klientom a klientkám lepší prístup k službám Centru. Je to výzva a na to, aby sme ju úspešne zvládli hľadáme projektovú manažérku alebo manažéra IT zákazky (plat od 2.800€)

Môžete sa ním stať aj vy.

Hľadáme niekoho, kto má s riadením projektov (ideálne v oblasti IT) skúsenosti. Vieme vás adekvátne ohodnotiť a vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom sa budete cítiť dobre.  

Toto bude vašou náplňou práce:

 • riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu podľa zásad a princípov projektového riadenia
 • plnenie projektových kvalitatívnych, kvantitatívnych, časových a rozpočtových cieľov a zodpovedá za riadenie s tým súvisiacich rizík
 • plánovanie, organizovanie práce a motivovanie projektového tímu a monitorovanie projektu
 • vypracovanie, pravidelné predkladanie a prezentácia priebežného stavu projektu, reportov, návrhov riešení problémov, návrhov na zlepšenia a odsúhlasovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie na rokovanie Riadiaceho výboru
 • aktívna komunikácia s dodávateľom s cieľom zabezpečiť úspešné dodanie a nasadenie požadovaných projektových výstupov v súlade so zmluvou s dodávateľom
 • kontrola dodržiavania a plnenia míľnikov v zmysle zmluvy s dodávateľom
 • predkladanie požiadaviek dodávateľa na rokovanie Riadiaceho výboru

Toto sú požiadavky a kritériá, ktoré musíte spĺňať:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, prednostne v oblasti IT/matematického/ekonomického/právnického zamerania
 • prax v odbore minimálne 3 roky
 • Certifikát Prince2 (akákoľvek úroveň) alebo ekvivalent (CAPM, PMP, SCRUM, IPMA) výhodou
 • vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ, znalosť právnych predpisov SR a EÚ v oblasti fondov EÚ, predpisov v oblasti verejného obstarávania, manažovania IT projektov
 • vodičské oprávnenie
 • dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
 • schopnosť viesť a motivovať tím
 • znalosť anglického jazykov výhodou
 • ovládanie štátneho jazyka

Ponúkame vám plat od 2.800,- € (výška mzdy bude predmetom dohody)

Oslovila vás táto ponuka? Pozrite si jej detaily tu: 

 Call to action