Hľadáte si prácu ktorá má zmysel v Bratislave?

Hľadáme právničku alebo právnika do našej kancelárie. Pracovať budete v tíme, ktorý pôsobí v našej Bratislavskej kancelárii, ktorá funguje pri našej centrále. 

Vašou náplňou práce môže byť:

 • poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci
 • poskytovanie právnej pomoci v súlade so zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci
 • príprava návrhov rozhodnutí
 • zastupovanie klientov pri súdnom riešení sporov
 • agenda súvisiaca so zákonom č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa a týkajú sa rozhodovacej činnosti centra o nároku na právnu pomoc.

Naše požiadavky a výberové kritériá:

 • právnické vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • prax v odbore výhodou
 • ovládanie PC na užívateľskej úrovni, komunikačné zručnosti
 • vodičské oprávnenie
 • samostatnosť, bezúhonnosť, analytické myslenie a sociálna empatia
 • znalosť cudzích jazykov výhodou
 • ovládanie štátneho jazyka

Termín na zaslanie žiadosti spolu so všetkými prílohami je už 31. 8. 2022.

Ponúkame vám mzdu od 1 100 €.

Viac informácií ako aj spôsob prihlásenia sa do výberoveho konania nájdete v popise pracovných ponúk. 

 Call to action

P.S.: Máme otvorené aj ďalšie pracovné pozície - hľadáme aj právničku/právnika v Nitre