18. jún 2024

Otvárame konzultačné pracovisko v Hriňovej

Centrum právnej pomoci zriaďuje od 15.06.2024 konzultačné pracovisko v meste Hriňová, ktoré patrí do územnej pôsobnosti kancelárie Banská Bystrica. Dvakrát do mesiaca, a to každý nepárny štvrtok v úradných hodinách od 8:00 do 14:00 hod., sa budú môcť...

14. máj 2024

Chcete pracovať ako právnik/-čka v kancelárii CPP Bratislava ?

Oznámenie o vyhlásení výberového konania   Riaditeľka Centra právnej pomoci   v y h l a s u j e   v súlade so zákonom č. 552/2023 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon“) a v súlade s Usmernením č. U/09/2021 o výbere...

14. máj 2024

Chcete pracovať ako asistent/-ka v kancelárii CPP Bratislava ?

Oznámenie o vyhlásení výberového konania   Riaditeľka Centra právnej pomoci   v y h l a s u j e   v súlade so zákonom č. 552/2023 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon“) a v súlade s Usmernením č. U/09/2021 o výbere...

21. apríl 2024

Sťahujeme kanceláriu Trenčín

Vážení klienti, vážené klientky,naša kancelária v Trenčíne sa sťahuje do nových priestorov. Od 25. do 30. apríla bude naša kancelária z dôvodu sťahovania zatvorená. V tomto období je možné Centrum právnej pomoci kontaktovať telefonicky cez Call centrum...

21. apríl 2024

Chcete pracovať ako právnik/-čka, kancelária CPP Žilina?

Oznámenie o vyhlásení výberového konania   Riaditeľka Centra právnej pomoci   v y h l a s u j e   v súlade so zákonom č. 552/2023 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon“) a v súlade s Usmernením č. U/09/2021 o výbere...