12. január 2022

Rozširujeme náš tím v Žiline!

Hľadáte si novú prácu v Žiline?   Hľadáme novú právničku alebo nového právnika do kancelárie Centra právnej pomoci v Žiline. Ale pozor! Termín na zaslanie žiadosti spolu so všetkými prílohami je pre pozíciu právnika alebo...

23. december 2021

Ako funguje Centrum právnej pomoci v decembri?

Pandémia a zníženie mobility ovplyvnila aj prevádzku Centra právnej pomoci. Počas mesiaca december pre vás budeme k dispozícii vo všetkých našich kanceláriách a vo väčšine konzultačných pracovísk. Konzultácie sa počas decembra nebudú konať v konzultačných pracoviskách:...

21. december 2021

Rozšírili sme našu spoluprácu so ZVJS!

Počas rokov 2020 a 2021 sme v pilotnom režime poskytovali konzultácie a organizovali prednášky v desiatich partnerských Ústavoch výkonu trestu odňatia slobody. Pilotné testovanie v rámci národného projektu Šanca na návrat sa osvedčilo a naša...

16. december 2021

Trnava! Komárno! Prešov! - Rozširujeme náš tím

Hľadáte si novú prácu v Trnave, Komárne alebo v Prešove? Hľadáme nových kolegov do Centra právnej pomoci. V Trnave hľadáme asistenta alebo asistentku a v Komárne a Prešove právničku alebo právnika. Ale pozor! Termín na...

06. december 2021

Centrum je jediná inštitúcia, ktorá môže dlžníka pri oddlžení zastupovať.

Od marca 2017 Centrum rozšírilo svoju pomoc pre občanov o proces oddlženia, tzv. osobný bankrot, pri ktorom sa dlžník zbavuje svojich dlhov. Na vaše najčastejšie otázky súvisiace s poskytovaním právnej pomoci odpovedá riaditeľka Centra, JUDr. Zuzana Kubovičová....