Kancelária Bratislava

Adresa:
Námestie slobody 2906/12 P.O. BOX 18 Bratislava, 810 05 Slovensko

Územná pôsobnosť kancelárie:

okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Galanta, Malacky, Pezinok, Senec

Úradné hodiny

Konzultácie:

Pondelok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Streda 8:00 – 12:00 h 12:30 – 16:00 h

Preberanie žiadostí:

Utorok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Štvrtok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h

Podateľňa:

Pondelok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Utorok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Streda 8:00 – 12:00 h 12:30 – 16:00 h
Štvrtok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Piatok nestránkový deň nestránkový deň

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.