Konzultačné pracovisko Levoča

Centrum právnej pomoci

Okresný úrad Levoča, miestnosť č. 021

Adresa:
Námestie Majstra Pavla 59
Levoča, 05401
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
Masarykova 10
P.O.Box 61
080 01 Prešov

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

štvrtok 28.01.2021 od 9:00 do 15:00 - termín zrušený

štvrtok 18.02.2021 od 9:00 do 15:00

štvrtok 18.03.2021 od 9:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie si vyhradzujeme právo zrušenia/zmeny termínov.

Ďakujeme za porozumenie.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.