Konzultačné pracovisko Levoča

Centrum právnej pomoci

Okresný úrad Levoča, miestnosť č. 021

Adresa:
Námestie Majstra Pavla 59Levoča, 05401Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
Masarykova 10
P.O.Box 61
080 01 Prešov

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

štvrtok 17.08.2023 od 9:00 do 15:00

štvrtok 07.09.2023 od 9:00 do 15:00

štvrtok 21.09.2023 od 9:00 do 15:00

štvrtok 05.10.2023 od 9:00 do 15:00

štvrtok 19.10.2023 od 9:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Ďakujeme za porozumenie.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.