Kancelária Prešov

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Masarykova 10
P.O. BOX 61
Prešov, 08001
Slovensko

Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Prešov, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Streda 8:00 – 12:00 h 12:30 – 16:00 h

Informačná kancelária/podateľňa:

Pondelok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Utorok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Streda 8:00 – 12:00 h 12:30 – 16:00 h
Štvrtok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Piatok nestránkový deň nestránkový deň

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie si vyhradzujeme právo na zmenu otváracích hodín.

Ďakujeme za pochopenie!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.