Konzultačné pracovisko Stará Ľubovňa

Centrum právnej pomoci

pracovisko je v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni

usmerňuje informátor na vstupe

Adresa:
ul. 17. novembra 12 Stará Ľubovňa, 06401 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
Masarykova 10
P.O.Box 61
080 01 Prešov

Úradné hodiny

Vážení klienti a klientky, od 25.04.2023 budú naše služby v Starej Ľubovni opäť dostupné.

Naše konzultačné pracovisko sa nachádza v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni,

vedľa Okresného súdu Stará Ľubovňa.

Konzultačné dni budú:

utorok 18.06.2024 od 9:00 do 15:00

utorok 16.07.2024 od 9:00 do 15:00

utorok 13.08.2024 od 9:00 do 15:00

utorok 10.09.2024 od 9:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Ďakujeme za porozumenie.

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.