Konzultačné pracovisko Stará Ľubovňa

Centrum právnej pomoci

 Okresný súd, miestnosť č. 28

usmerňuje justičná stráž na vstupe

Adresa:
ul. 17.novembra 30
Stará Ľubovňa, 06401
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
Masarykova 10
P.O.Box 61
080 01 Prešov

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

piatok 14.01.2022 od 9:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Nové termíny budú stanované s ohľadom na vývoj pandemickej situácie.

Fungujeme v režime očkovaný /prekonaný / testovaný.

Ďakujeme za porozumenie.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.