Konzultačné pracovisko Senica

Centrum právnej pomoci

Mestský úrad Senica

Adresa:
Štefánikova 1408/56
Senica, 90525
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trnava
Pekárska 11
P.O.Box 11
917 01 Trnava

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:  ZRUŠENÉ z dôvodu preventívno bezpečnostných opatrení proti šíreniu COVID -19

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.