Kancelária Trnava

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Pekárska 11 P.O. BOX 11 Trnava, 91701 Slovensko

Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Trnava, Senica, Skalica, Hlohovec, Pieštany

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Streda 8:00 – 12:00 h 12:30 – 16:00 h

Informačná kancelária/podateľňa:

Pondelok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Utorok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Streda 8:00 – 12:00 h 12:30 – 16:00 h
Štvrtok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Piatok nestránkový deň nestránkový deň

Preberanie žiadostí - osobný bankrot:

Utorok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h
Štvrtok 8:00 – 12:00 h 12:30 – 15:00 h

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.