Konzultačné pracovisko Skalica

Centrum právnej pomoci

Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.

Adresa:
Kráľovská 9
Skalica, 90901
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Kancelária Trnava
Pekárska 11
P.O.Box 11
917 01 Trnava

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú: 

Dočasne zrušené.

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.