Konzultačné pracovisko Piešťany

Konzultačného pracoviska je v budove Denného centra Svornosť

Adresa:
Vážska ulica 4 Piešťany, 921 01 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trnava
Pekárska 11
P.O.Box 11
917 01 Trnava

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú: 

štvrtok 25.07.2024 -  v čase od 8:30 do 14.30 hod.

štvrtok 15.08.2024 -  v čase od 8:30 do 14.30 hod.

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Žiadosti na osobný bankrot je možné odovzdať v čase od 8:30 do 10:30 hod. - nie je potrebné vopred sa objednať na odovzdanie žiadosti.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.