Konzultačné pracovisko Piešťany

Konzultačného pracoviska je v budove Denného centra Svornosť 

Adresa:
Vážska ulica 4
P.O. BOX Piešťany
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trnava
Pekárska 11
P.O.Box 11
917 01 Trnava

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú: Konzultácie sú aktuálne zrušené z dôvodu preventívno bezpečnostných opatrení proti šíreniu Covid 19.

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.