Konzultačné pracovisko Detva

Centrum právnej pomoci

Kultúrne centrum A. Sládkoviča

Adresa:
Obrancov mieru 871/1 Detva, 96212 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 30
P.O.BOX 100
974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú: 

23.11.2023 (štvrtok) - termín zrušený

07.12.2023 (štvrtok) - termín zrušený

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.