1 Pracovisko

Kancelária Nitra

Najbližší termín: 22.07.2020
 

Adresa

Štúrova 22
P.O. BOX 7
Nitra 3, 94903
Slovensko

Kontakty

0650 105 100

info.nr@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné pracovisko Levice

Nie sú dostupné termíny pre rezerváciu
 

Adresa

Námestie hrdinov 1
Levice, 93401
Slovensko

Kontakty

0650 105 100

info.nr@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné pracovisko Topoľčany

Najbližší termín: 18.08.2020
 

Adresa

Nám. M. R. Štefánika 1
Topoľčany, 95501
Slovensko

Kontakty

0650 105 100

info.nr@centrumpravnejpomoci.sk