1 Pracovisko

Kancelária Žilina

Najbližší termín: 15.07.2020
 

Adresa

P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
Žilina, 01100
Slovensko

Kontakty

0650 105 100

info.za@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné pracovisko Čadca

Najbližší termín: 16.07.2020
 

Adresa

Námestie slobody 30
Čadca, 02201
Slovensko

Kontakty

0650 105 100

info.za@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné pracovisko Martin

Najbližší termín: 31.07.2020
 

Adresa

Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1
Martin, 036 01
Slovensko

Kontakty

0650 105 100

info.za@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné pracovisko Považská Bystrica

Najbližší termín: 23.07.2020
 

Adresa

Centrum 1
Považská Bystrica, 01701
Slovensko

Kontakty

0650 105 100

info.za@centrumpravnejpomoci.sk