Centrum právnej pomoci informuje, že JUDr. Zuzana Števulová ukončí výkon funkcie riaditeľky k 13. októbru 2023.  

JUDr. Zuzana Števulová pôsobila na pozícii riaditeľky od 1. júna 2022 a počas svojho pôsobenia sa zamerala na agendu správy pohľadávok vzniknutých z osobného bankrotu, príprave novely zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese, právnej pomoci ľuďom z Ukrajiny a príprave nového Informačného systému Centra právnej pomoci. Zuzana Števulová bola vo voľbách 30. septembra zvolená za poslankyňu NR SR. 

Poslaním Centra je pomoc ľuďom v materiálnej núdzi a ja si vážim, že som mala možnosť viesť Centrum počas uplynulého roka a 4 mesiacov. Ďakujem za spoluprácu všetkým partnerom Centra právnej pomoci a zamestnancom a zamestnankyniam, ktorí/é sú základom organizácie. Držím palce Centru pri realizácii jeho dôležitých úloh v ďalšom období.“ doplnila JUDr. Števulová.

Centrum právnej pomoci od 14. 10. 2023 dočasne povedie súčasná vedúca Call Centra, JUDr. Katarína Gažiová do času, kým bude vymenovaný/á nový riaditeľ alebo nová riaditeľka. Výberové konanie bude vyhlásené Ministerstvom spravodlivosti SR. „Centrum právnej pomoci bude aj naďalej fungovať tak, ako sú naši klienti a klientky zvyknutí, vážim si dôveru p. ministerky a pri výkone funkcie budem postupovať tak, aby som Centrum budúcemu riaditeľovi alebo riaditeľke odovzdala v dobrej kondícii, pripravené na ďalšie výzvy. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s kolegami a kolegyňami.“dodala JUDr. Gažiová, poverená zastupovaním funkcie riaditeľky.