Centrum právnej pomoci zriaďuje od 15.06.2024 konzultačné pracovisko v meste Hriňová, ktoré patrí do územnej pôsobnosti kancelárie Banská Bystrica.

Dvakrát do mesiaca, a to každý nepárny štvrtok v úradných hodinách od 8:00 do 14:00 hod., sa budú môcť klienti obrátiť na zamestnancov Centra so žiadosťou o pomoc a radu, či už je to v právnych otázkach týkajúcich sa osobného bankrotu alebo civilných sporov. 

Prvá konzultácia sa uskutoční dňa 04.07.2024 v čase od 8:00 do 14:00 hod.

 

Adresa pracoviska:

Turisticko-informačné centrum Hriňová

Hriňová 1605

962 05 Hriňová

 

Na konzultáciu sa môžete objednať

 • telefonicky prostredníctvom Call centra na tel. čísle: 0650 105 100

alebo

 • online:

Konzultačné pracovisko Hriňová | Centrum právnej pomoci (centrumpravnejpomoci.sk)

 

Najbližšie termíny konzultácií, na ktoré sa môžete objednať:

 • 04.07.2024 – od 8:00 do 14:00 hod.
 • 18.07.2024 – od 8:00 do 14:00 hod.
 • 01.08.2024 – od 8:00 do 14:00 hod.
 • 15.08.2024 – od 8:00 do 14:00 hod.
 • 12.09.2024 – od 8:00 do 14:00 hod.
 • 26.09.2024 – od 8:00 do 14:00 hod.
 • 10.10.2024 – od 8:00 do 14:00 hod.
 • 24.10.2024 – od 8:00 do 14:00 hod.
 • 07.11.2024 – od 8:00 do 14:00 hod.
 • 21.11.2024 – od 8:00 do 14:00 hod.

Tešíme sa na Vás!