Centrum právnej pomoci už od roku 2006 pomáha všetkým občanom, ktorí pri riešení svojich problémov potrebujú právnika, ale nemajú na to finančné prostriedky. Počas 15 rokov existencie Centra sa postupne rozširovala jeho pôsobnosť a spolu s tým rástol aj počet kancelárií a konzultačných pracovísk. Aktuálne Centrum  zabezpečuje dostupnosť právnej pomoci rovnomerne po celom území Slovenska prostredníctvom 15 kancelárií a 42 konzultačných pracovísk.

Kancelárie Centra sa nachádzajú vo všetkých krajských mestách a okrem toho v Liptovskom Mikuláši, v Žiari nad Hronom, v Rimavskej Sobote, v Humennom, vo Svidníku, v Komárne a v Tvrdošíne. Konzultačné pracoviská, ktoré sú podľa územnej pôsobnosti organizačne začlenené  pod jednotlivé kancelárie, Centrum zriaďovalo s cieľom zabezpečiť maximálnu dostupnosť právnej pomoci aj pre tých občanov, ktorí majú problém dostať sa do vzdialenejších kancelárií Centra z finančných alebo zdravotných dôvodov.

V súčasnosti poskytujú pracovníci kancelárií konzultácie občanom v 15 konzultačných pracoviskách v západoslovenskom regióne, v 15 konzultačných pracoviskách v stredoslovenskom regióne a v 12 konzultačných pracoviskách vo východoslovenskom regióne. Obsahom konzultácií je predbežná konzultácia, poskytnutie základnej právnej rady, posúdenie právneho problému a pomoc pri vypísaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

Dostupnosť právnej pomoci Centra pre občanov v materiálnej núdzi alebo pre osoby, ktoré čelia osobnému bankrotu sa významne zvýšila v roku 2019 po zriadení Call centra. Dnes je Call centrum neoddeliteľnou súčasťou fungovania Centra. Za prvých 10 mesiacov roku 2021 prijalo Call centrum takmer 43 000 telefonických hovorov a vybavilo viac ako 5 200 e-mailových žiadostí. Na hlasové a e-mailové dopyty, ktoré sa týkajú osobného bankrotu, civilného práva, vyúčtovania trov, ale aj na otázky, ktoré súvisia s činnosťou spolupracujúcich inštitúcii  je  každý pracovný deň v čase od 8.00 do 17.00 hod. pripravených odpovedať   9 kvalifikovaných pracovníkov vrátane supervízora  v upravených zmenách tak, aby v najvyťaženejšom čase boli klientom k dispozícii všetci zamestnanci. Hlasové služby poskytujú na klientskej linke 0650 105 100, e-mailové služby na adrese info@centrumpravnejpomoci.sk. Na otázky radi odpovedia aj prostredníctvom Facebooku. Prostredníctvom Call centra sa môžu občania objednať aj na konzultácie, a to vždy do mesta najbližšie k svojmu bydlisku.

Všetky informácie o Centre a jeho službách nájdete na: www.centrumpravnejpomoci.sk,  na tel. čísle: 0650 105 100 a na Facebooku.