Počas rokov 2020 a 2021 sme v pilotnom režime poskytovali konzultácie a organizovali prednášky v desiatich partnerských Ústavoch výkonu trestu odňatia slobody. Pilotné testovanie v rámci národného projektu Šanca na návrat sa osvedčilo a naša spolupráca sa rozširuje! 

Dňa 08.11.2021 sme podpísali so Zborom väzenskej a justičnej stráže dodatok k dohode o spolupráci čím sme rozšírili záber poskytovania kvalitnej a komplexnej právnej pomoci zamestnancami Centra na všetky Ústavy výkonu trestu odňatia slobody.

Hlavným cieľom tohto projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce.

 

Galéria