Kancelária Humenné otvára svoje štvrté konzultačné pracovisko vo Vranove nad Topľou,  kde Vám veľmi radi a ochotne poskytnú právnu pomoc naši zamestnanci vo veci osobného bankrotu a v civilnej agende (každý prvý a tretí utorok v mesiaci) v budove Mestského úradu Vranov nad Topľou.

Vďaka patrí mestu Vranov nad Topľou, ktoré možnosť zriadenia konzultačného pracoviska privítalo a následne nám ponúklo priestory a materiálno-technické vybavenie v čase konzultačných dní.

Na konzultáciu sa môžete objednať cez naše call centrum 0650 105 100 alebo si môžete rezervovať termín na naše webe TU.  

Najbližšie termíny konzultácií vo Vranove nad Topľou:

  • 18.10. 2022
  • 8. 11. 2022
  • 15. 11. 2022
  • 6. 12. 2022
  • 20. 12. 2022

Konzultácie sa konajú vždy v čase od 08:30 hod do 14:30 hod.

Tešíme sa na vás!