„Kde pracuješ?“

„V Centre právnej pomoci.“

„Aha, vy ste to bezplatné poradenstvo pre chudobných, však?“

 

Takýto rozhovor sme už absolvovali viacerí, a to nielen s právnymi laikmi, ale aj niekedy aj so samotnými právnikmi. V tomto článku preto vysvetľujeme, čo Centrum právnej pomoci („CPP“) je a čo je našou náplňou.

 

Kto sme:

CPP je štátnou rozpočtovou organizáciou, zriadenou Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. CPP teda nie je žiadna neziskovka ani charita, ale zákonom zriadená inštitúcia.

 

Čo robíme:

Veľmi zjednodušene by sme mohli činnosti CPP rozdeliť do týchto 3 skupín:

  1. Poskytujeme právnu pomoc zabezpečením najčastejšie advokáta do sporov pre osoby, ktoré sú v tzv. materiálnej núdzi. Teda pre tých, ktorí si právnu pomoc nemôžu dovoliť vzhľadom na svoj príjem a majetok. Podmienok na poskytnutie právnej pomoci si priblížime v ďalšom článku čoskoro. 

  2. Bez ohľadu na príjem alebo majetok sa ktokoľvek bez potreby preukazovania právneho záujmu môže prísť poradiť s právnikom na tzv. predbežnú konzultáciu. Tá je v trvaní najviac hodiny, počas ktorej je možné skonzultovať svoj právny problém a vypočuť si názor právnika a dostať základnú právnu orientáciu. Zákonný poplatok za túto službu sa od roku 2005 nezvyšoval a je v symbolickej výške 4,50 €.

  3. Iba Centrum právnej pomoci je zákonom poverené podávať návrhy na vyhlásenie tzv. osobného bankrotu. Napriek tomu však stále nerušene existuje biznis rôznych oddlžovacích spoločností, ktoré vyberajú niekoľko sto eur od dlžníkov s prísľubom, že im zabezpečia celé oddlženie. Vzhľadom na to, že iba vypĺňajú verejne dostupné formuláre, ktoré zasielajú nám, Centrum právnej pomoci, sú to úplne zbytočne vyhodené peniaze. Osobnému bankrotu sa na našom webe venuje článok Zvažujete osobný bankrot? Neviete si vybrať medzi konkurzom a splátkovým kalendárom? Špecifiká konkurzu sa dozviete tu a splátkový kalendár môžete spoznať tu.

     

Čo nerobíme:

- nespisujeme zmluvy, podania...

- neintervenujeme na súdoch, úradoch...

- nemôžeme s istotou povedať ako dopadne súdny spor

 

Koľko stoja naše služby:

Sme štátna rozpočtová organizácia, nie podnikateľský subjekt s účelom zisku. S výnimkou symbolického poplatku 4,50 € za predbežnú konzultáciu (bod 2.), ktorý má skôr regulačný charakter, sú naše služby pre klientov bezplatné (s výnimkou istej miery spoluúčasti pri vyššom príjme klienta).

 

Kde nás nájdete:

Napriek tomu, že naša centrála sídli v budove Ministerstva spravodlivosti v Bratislave, naše kancelárie a konzultačné pracoviská máme po celom Slovensku v jednotlivých regiónoch, kde sa odohráva poskytovanie našich služieb. Naše kancelárie a konzultačné pracoviská nájdete v sekcii Kontakty.